Hukuk Büromuz aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

 • Şirketler Hukuku
 • İflas, Finans ve Yeniden Yapılandırma
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Özelleştirme
 • İş Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü
 • İnşaat Hukuku

 • Medya, Eğlence Ve Reklamcılık
 • Enerji ve Altyapı
 • Ceza Hukuku
 • Marka ve Patent Hukuku
 • Vergi hukuku
 • Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm
 • Miras ve Boşanma Hukuku