AKGÜN HUKUK BÜROSU, 2009 yılında Beyoğlu ‘nda Av. Özgür Akgün tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuz kendisine başvuran gerçek ve tüzel kişilerin gerek hukuki kişiliklerinin korunması gerekse de bu hukuki yapının değişen uluslar arası hukuk normlarına göre kendini yeniden biçimlendirmesini  temel amaç olarak edinir.

Bugün, Akgün Hukuk Bürosu birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirkete danışmanlık hizmeti vererek sözleşmesel danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere şirketlerin kurucu sözleşmelerinin hazırlanması, şirket birleşmelerinin gerçekleştirilmesi, iflas korumasından faydalanılması, alacakların takibi başta olmak üzere bünyesinde yer alan uzman avukat kadrosuyla  tam bir hukuki korumayı sağlamaktadır.Aynı zamanda bünyesinde barındırdığı uzmanlarla vergi cezaları-mali hukuk, kentsel dönüşüm-kamulaştırma hukuku konularında da yeni çalışma ve çözüm önerileriyle sektöre yenilikler getirme gayretindedir.

Av. Özgür AKGÜN

[email protected]

İstanbul Barosu, 33286
Uzmanlık Alanları:

  • Şirketler Hukuku / Birleştirme / Tasfiye / İflas / Konkordato
  • Ceza Hukuku
  • Kentsel Dönüşüm Hukuku
  • Kamulaştırma Hukuku
  • Kambiyo Hukuku / Alacak
  • Fikri ve Sinai Haklar
  • Miras / Aile / Boşanma Hukuku
  • Deniz Ticaret Hukuku / Uluslararası Taşıma (navlun) Sözleşmeleri